شرکت دانش و فناوری بامداد

نام :

شرکت دانش و فناوری بامداد

استان :

تهران

تلفن :

021٨٨٢٠٠٧١١

ایمیل :

info@bamdad.co

سایت :

www.bamdad.co

محور های آموزشی

اینترنت اشیا
داده کاوی

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)