سندیکای شرکت‏های شناسایی و مکان‏یابی رادیویی

نام :

سندیکای شرکت‏ های شناسایی و مکان‏یابی رادیویی

استان :

تهران

تلفن :

09104509924

ایمیل :

 info@rpics.ir

سایت :

 www.rpics.ir

محور های علمی

فصلنامه های اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)