سحاب

نام :

سحاب پرداز

استان :

تهران

تلفن :

۰۲۱۸۸۷۶۲۶۷۲

ایمیل :

info@sahab.ir

سایت :

www.sahab.ir

شرح خدمات

سامانه مدیریت ترافیک شبکه
تشخیص چهره
تحلیل داده
ارائه دهنده پلتفرم اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)