آپادانا

نام :

سامانه ساز دلفین آپادانا

استان :

اصفهان

تلفن :

۰۳۱۳۳۳۸۲۸۰۶-۹

ایمیل :

info@mydolphin.ir

سایت :

www.mydolphin.ir

شرح خدمات

ارائه دهنده راهکارهای جامع جهت هوشمندسازی ناوگان خودرویی در صنایع مختلف ردیاب خودرو دلفین

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)