زمین

نام :

زمین هوشمند آینده

استان :

تهران

تلفن :

02187634200

ایمیل :

info@smartearthco.ir

سایت :

www.smartearthco.ir

شرح خدمات

خدمات گلخانه و باغ هوشمند
تجهیزات اتوماسیون آبیاری، تغذیه و کنترل اقلیم
هوشمندسازی ماشین آلات کشاورزی​
نرم افزارهای کشاورزی​

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)