زعیم

نام :

زعیم (صنایع الکترونیک زعیم)

استان :

تهران

تلفن :

02188773551

ایمیل :

info@zaeim.com

سایت :

www.zaeim.com

شرح خدمات

ارائه دهنده پلتفرم اینترنت اشیا
تجهیزات زیرساختی مبتنی بر اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)