زعیم (صنایع الکترونیک زعیم)

نام :

زعیم (صنایع الکترونیک زعیم)

استان :

تهران

تلفن :

02188773551

ایمیل :

info@zaeim.com

سایت :

www.zaeim.com

شرح خدمات

ارائه دهنده پلتفرم اینترنت اشیا
تجهیزات زیرساختی مبتنی بر اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401