روشنایی نوین

نام :

روشنایی نوین

استان :

تهران

تلفن :

0۲۱۸۸۳۴۹۴۳۷

ایمیل :

info@novinideal.com

سایت :

www.novinideal.com

شرح خدمات

چراغ ‏های هوشمند
روشنایی هوشمند
کلیدهای هوشمند

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401