نوین

نام :

روشنایی نوین

استان :

تهران

تلفن :

0۲۱۸۸۳۴۹۴۳۷

ایمیل :

info@novinideal.com

سایت :

www.novinideal.com

شرح خدمات

چراغ ‏های هوشمند
روشنایی هوشمند
کلیدهای هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)