لینکپ

نام :

راهبران اینترنت اشیا (لینکپ)

استان :

تهران

تلفن :

۰۲۱۲۲۹۰۲۷۸۲

ایمیل :

hi@linkap.net

سایت :

www.linkap.net

شرح خدمات

ارائه‌دهنده سرویس‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا
هوشمندسازی ساختمان
(قفل هوشمند درب، کنترل روشنایی، پایش کیفیت هوا، کنترل تهویه، کنتور هوشمند آب و برق، حسگر امنیتی تشخیص حضور فرد، سیستم هوشمند کنترل در و پنجره،تشخیص دود و ...)
هاب مرکزی خانه هوشمند لینکپ
اپلیکیشن Linkap Smart

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)