دیموند

نام :

دیموند

استان :

تهران

تلفن :

-

ایمیل :

info@dmondgroup.com

سایت :

www.dmondgroup.com

حوزه فعالیت

شهر هوشمند
حمل ونقل هوشمند
دولت هوشمند و ...

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401