دیجی اسپارک

نام :

دیجی اسپارک

استان :

تهران

تلفن :

-

ایمیل :

-

سایت :

www.digispark.ir

محور های آموزشی

آموزش کاربردی ارتباط بین چند برد آردوینو در فواصل طولانی
کارگاه کاربردی ارسال دما رطوبت به سرور اینترنت اشیا
دورهمی شبکه سازی در حوزه اینترنت اشیا
کارگاه اینترنت اشیا با رزبری پای
کارگاه کاربردی آردوینو
پلتفرم اینترنت اشیا و ....

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401