دانشگاه قم

نام :

دانشگاه قم

استان :

قم

تلفن :

0912345678

ایمیل :

qiotlab.com

سایت :

www.tslab.ir

شرح خدمات

توسعه ‏ی محصولات مبتنی بر اینترنت اشیا
پژوهش‏ در زمینه اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)