دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نام :

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استان :

تهران

تلفن :

021۶۴۵۴۲۲۲۶

ایمیل :

info@iot.aut.ac.ir

سایت :

www.iot.aut.ac.ir

شرح خدمات

کمک به استارت اپ ­ها و تیم­ های فعال دانشگاهی جهت پیاده­ سازی ایده­ های کاربردی در حوزه اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401