دانشگاه خاتم

نام :

دانشگاه خاتم

استان :

تهران

تلفن :

89170000 021

ایمیل :

info@khatam.ac.ir

سایت :

www.khatam.ac.ir

محور های آموزشی

آخر هفته با اینترنت اشیا
مدرسه تابستانی بلاک چین
کارگاه آموزشی بلاک چین
بانکداری اشیا
بلاک چین در بازار سرمایه
اینترنت اشیا با موضوعیت کاربردی

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)