دانشکده پست و مخابرات

نام :

دانشکده پست و مخابرات

استان :

تهران

تلفن :

021۴۴۶۵۹۶۶۱

ایمیل :

info@ictfaculty.ir

سایت :

www.ictfaculty.ir

شرح خدمات

طراحی و ساخت حسگر(سنسور) با توانایی تشخیص نوع دود حاصل از آتش سوزی
کمک به مدل‏ های قابل ارائه در زمینه اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)