کاسپین

نام :

خانه هوشمند کاسپین

استان :

گلستان، مازندران

تلفن :

۰۱۷۳۲۲۳۲۳۷۸

ایمیل :

info@caspian-smarthome.ir

سایت :

www.caspian-smarthome.ir

شرح خدمات

- سیستم هوشمند مدیریت ساختمان:
مدیریت نورپردازی
مدیریت انرژی (سرمایش و گرمایش)
مدیریت ایمنی و امنیت
مدیریت هوشمند موسیقی

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)