آسانه

نام :

خانه هوشمند آسانه

استان :

تهران

تلفن :

۰۲۱66944122

ایمیل :

admin@asanehfaraz.com

سایت :

www.asanehfaraz.com

شرح خدمات

تجهیزات هوشمند
محصولات on smart
سیستم ‏های امنیتی
آبیاری هوشمند
روشنایی هوشمند
بسته کامل خانه هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)