جرمینال

نام :

جرمینال (گجت فایندیما)

استان :

تهران

تلفن :

-

ایمیل :

iotgerminal@germinal.ir

سایت :

www.germinal.ir

شرح خدمات

ردیابی وسایل گمشده با کمک گجت هوشمند فایندیما

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)