بهین مبتکران ایده (بهیدو)

نام :

بهین مبتکران ایده (بهیدو)

استان :

اصفهان

تلفن :

۰۳۱۳۲۶۷۷۴۹۲

ایمیل :

info@behido.ir

سایت :

www.behido.ir

محور های آموزشی

معرفی اینترنت اشیا
معرفی ساختار اینترنت اشیا
راه اندازی پروژه‏ های اینترنت اشیا
بررسی انواع سنسورها و نحوه اتصال

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401