آموزشگاه نت کالج برتر (شرکت به آفرینان شبکه پرداز آویژه البرز)

نام :

بهین مبتکران ایده (بهیدو)

استان :

اصفهان

تلفن :

۰۳۱۳۲۶۷۷۴۹۲

ایمیل :

info@behido.ir

سایت :

www.behido.ir

محور های آموزشی

معرفی اینترنت اشیا
معرفی ساختار اینترنت اشیا
راه اندازی پروژه‏ های اینترنت اشیا
بررسی انواع سنسورها و نحوه اتصال

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)