باینو

نام :

باینو

استان :

تهران

تلفن :

02127572842

ایمیل :

-

سایت :

www.buynowco.ir

شرح خدمات

هوشمندسازی فروشگاه
- محصول:
یخچال و شلف هوشمند

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401