اینترنت اشیا انجیر (آیوتی فیگ)

نام :

اینترنت اشیا انجیر (آیوتی فیگ)

استان :

تهران

تلفن :

02144022068

ایمیل :

info@iotfig.com

سایت :

www.iotfig.com

شرح خدمات

انبارداری هوشمند
هتل ‏داری هوشمند
- سیستم‏ های مبتنی بر موقعیت مانند:
موقعیت ‏یابی افراد
موقعیت ‏یابی لیفتراک
موقیعیت‏ یابی اشیا متحرک

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401