ارتباطات فن کام کیش

نام :

ارتباطات فن کام کیش

استان :

تهران

تلفن :

02196861741

ایمیل :

-

سایت :

www.fancomkish.com

شرح خدمات

هوشمندسازی انرژی
حمل و نقل هوشمند
هوشمندسازی صنعت
خدمات بهداشت هوشمند
کسب و کار هوشمند

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401