آی‌تِک

نام :

آی‌تِک

استان :

تهران

تلفن :

02171124000

ایمیل :

info@itechac.com

سایت :

www.itechac.com

حوزه فعالیت

هوشمندسازی صنعت انرژی

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401