آکادمی نوآوری و فناوری آما

نام :

آکادمی نوآوری و فناوری آما

استان :

تهران

تلفن :

02166085181

ایمیل :

info@amaitc.ir

سایت :

www.amaitc.ir

محور های آموزشی

مدرسه تابستانه کسب و کار اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401