آموزشگاه نت کالج برتر

نام :

آموزشگاه نت کالج برتر

استان :

البرز

تلفن :

02632207952

ایمیل :

info@netcollege-bartar.ir

سایت :

www.netcollege-bartar.ir

محور های آموزشی

آموزش اینترنت اشیا (مقدماتی، پیشرفته)

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)