آفرینش سامانه مهر

نام :

آفرینش سامانه مهر

استان :

تهران

تلفن :

02122947698

ایمیل :

info@asm-co.ir

سایت :

www.asm-co.ir

شرح خدمات

هوشمندسازی صنایع
ایمنی و امنیت عمومی هوشمند
کشاورزی و دامپروری هوشمند
شهر هوشمند
- محصولات
سنسورها
تجهیزات رادیویی بیسیم

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401