حامیان مرکز           


 

 

        edare kol ict 300 300    park 300 300    setad 300 300   Iran 300 300        park ict 300 300
                 
                 
       modiriat sanati 300 300   fanbazar 300 300   Emam Ali 300 300   sa iran 300 300   AVA 300 300
                 
                 
        linkap 300 300   nopana 300 300   sematec 300 300   IEEE 300 300   Rayan 300 300
                 
                 
        Anjoman 300 300      Shahr bank 300 300    JD QOM 300 300   Sandika 300 300   Park ST 300 300
                 
                 
 Karmana 300 300    Hamrasta 300 300    yaegan 300 300   rahnegar 300 300    avalblock 300 300
                 
                 
       I Chizha 300 300    civilika 300 300    ICT 300 300   zand 300 300   Avizhe 300 300
                 
                 
                      Shabakeh 300 300               Khabarsan 300 300            

 

 

 فرم حمایت 


 با لطف خداوند تلاش گردیده تا مرکز تحقیقات فناوری “اینترنت اشیاء” نیازهای علمی و مادی خود را از طریق موسسات مسئول دولتی و نیز دانشگاه های معتبر کشور دریافت نماید. همچنین از شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی نیز دعوت می شود تا این مرکز را جهت رسیدن به اهداف متعالی حمایت نمایند.

از علاقه مندان دعوت به عمل می آورد تا جهت اعلام حمایت خود با آدرس ایمیل زیر ارتباط برقرار نموده و یا از طریق فرم زیر اقدام نمایند.

 

info@IoTiran.com

 

 {rsform 7}