محتوای علمی اینترنت اشیا

در این بخش سعی گردیده تا با همکاری هیات علمی و محققان مرکز، اطلاعات کافی جهت پژوهش و تحقیق روی موضوعات فناوری “اینترنت اشیا” در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.

 

کتاب اینترنت اشیا

پایان نامه و سمینار اینترنت اشیا

مقالات اینترنت اشیا

مطالب آموزشی اینترنت اشیا

پروژه های اینترنت اشیا 

عکس های اینترنت اشیا

چندرسانه ای اینترنت اشیا

 

فایل های ارائه اینترنت اشیا

 

رویدادهای اینترنت اشیا

 

مجله اینترنت اشیا