فایل های ارایه دوره دوم امنیت


 

عنوان: امنیت لایه اول اینترنت اشیا( حسگرها و تجهیزارت)

ارائه دهنده: آقای دکتر سیاوش احمدی

دانلود فایل ارائه


عنوان: امنیت ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس ایلوخانی

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: امنیت پلتفرم و ذخیره سازی داده های اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس ایلوخانی

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: امنیت اپلیکیشن های کاربردی اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس سرهنگی

دانلود فایل ارائه