تاثیرات اینترنت اشیا بر صنایع مختلف 


برای اشتراک گذاری اطلاعات می توانیم از برنامه های مبتنی بر ابر (Colud) و نیز نوآوری در خدمات اینترنتی استفاده کنیم. اینترنت اشیا با قدرت بالایی که دارد می تواند اشیای دنیای فیزیکی را تبدیل به یک شی هوشمند با قابلیت های بیشتر کند. این فناوری تأثیر زیادی بر صنایع مختلف دارد و موج جدیدی از اتصالات را بوجود آورده که فراتر از لپ تاپ ها و گوشی های هوشمند است. این موضوع به خانه های هوشمند، گجت های پوشیدنی، شهرهای هوشمند، اتومبیل های هوشمند و مراقبت های بهداشتی و … می پردازد. اینترنت اشیا توانسته انقلابی در عصر حاضر و آینده به وجود آورد. گزارش تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تعداد دستگاه های متصل به هم در سال 1990 به میزان 0.3 میلیون و در سال 2018، 23.14 میلیون دستگاه بوده است. با ورود این فناوری به کسب و کارها و صنایع مختلف مشاهده کردیم که میتوان تغییرات بزرگی در آن ها با ایجاد ارزش افزوده به وجود آوریم. این تغییرات با وجود پیشرفت تکنولوژی خیلی سخت و غیر ممکن نبود.

دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیا شکاف بین جهان فیزیکی و دیجیتال را برای بهبود کیفیت و بهره وری از زندگی و جامعه از بین میبرند. با پیشرفت اینترنت اشیا، خانه های هوشمند بیشترین تقاضا را دارند. پوشیدنی های هوشمند یکی دیگر از خروجی های بکارگیری این فناوری در دنیاست. اینترنت اشیا بر شاکله اقتصادی دنیا و فرایندهای سرمایه گذاری تاثیر گذاشته است.