راهنمای کاربران

 

در این بخش راهنمایی هایی جهت استفاده مفیدتر کاربران از سایت قرار داده شده است.

 

عضویت در سایت 

 عضویت در سایت مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه اینترنت اشیا

عضویت در مجله

عضویت در مجله اینترنت اشیا مرکز تحقیقات

 

همکاری با ما

درخواست همکاری با مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

قوانین و مقررات سایت

 قوانین و مقررات سایت مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

 
IoT-BootCamp-1402---Poster-1
بوت کمپ اینترنت اشیا 1402
18 مرداد الی 30 شهریور 1402