مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای عملی اینترنت اشیا » رویداد های مرتبط » خارجی

5th international conference Internet of Things

event_97.6

5th international conference Internet of Things

: Event Title

Moscow

: Event Location

25 2018 September

: Event Date

https://goo.gl/ojzMER

: Event Website

هر سال، کنفرانس اینترنت اشیا تبدیل به شبکه ای برای توسعه دهندگان، ایجاد کننده ها، بنیانگذاران استارت آپ ها، کارآفرینان، اپراتورهای شبکه، سرمایه گذاران و مقامات دولتی می شود. شرکت کنندگان کنفرانس، فناوری های کارآمدتر اینترنت اشیا را برای کسب و کار، صنعت تولید و توسعه محصول نوآورانه مرور خواهند کرد. علاوه بر این سخنرانان جامعه اینترنت اشیا به دو بحث خواهند پرداخت، بحث اول به «فناوری های آینده ساز موثر شهری»، با ادغام راه حل های اینترنت اشیا به زیرساخت های شهری اختصاص یافته است: حمل و نقل، بازار املاک مسکونی، مسکن و خدمات عمومی، و تضمین امنیت، بحث دوم به نام "اینترنت اشیا صنعتی: نسل چهارم صنعت به کارشناسان اجازه می دهد تا در مورد ادغام و استفاده از راه حل های هوشمند، به بحث و گفتگو درباره پیش بینی هایی برای توسعه صنعتی بپردازند. این رویداد همچنین دارای نمایشگاهی برای ارائه پیشرفت های نوآورانه IoT است که رهبران صنعت روسی و  دیگر افراد بتوانند دستاوردهای خود را معرفی کنند. شرکت کنندگان در این نمایشگاه قادر خواهند بود با تجهیزات موجود کار کنند و ماژول های جدید، کنترل کننده ها، تراشه ها، سنسورها، برنامه ها و سایر محصولات هوشمند را آزمایش کنند. از دیگر برنامه های این  رویداد ارائه پروژه های امیدوار کننده توسط توسعه دهندگان و کارشناسان صنعت و سرمایه گذاری در بهترین طرح ها  در خصوص اینترنت اشیا است. شرکت کنندگان در پنجمین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا 2018 در خصوص ظرفیت فناوری اینترنت اشیا و تعیین جهت برای رشد بازار بحث خواهند کرد.

محورها و برنامه های رویداد:

  • اینترنت اشیا در رباتیک
  • اینترنت اشیا در مسکن و خدمات عمومی
  • تاثیر اینترنت اشیا بر امنیت سایبری
  • اینترنت اشیا در بخش کشاورزی
  • بیگ دیتا و تجزیه و تحلیل داده ها
  • حمل و نقل هوشمند و تدارکات در شهر هوشمند
  • اینترنت اشیا و هوش مصنوعی
  • خدمات پزشکی، مراقبت های بهداشتی

: Event Information