نظرسنجی بوت کمپ اینترنت اشیا گلستان

نظرسنجی روز دوم 

تاریخ : 4 اسفند 98

 

شروع نظرسنجی

 

امیر فراهانی متخصص سخت افزار اینترنت اشیا 

 

 

IoT-BootCamp-1402---Poster-1
بوت کمپ اینترنت اشیا 1402
18 مرداد الی 30 شهریور 1402