مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای عملی اینترنت اشیا » رویداد های مرتبط » داخلی

وبینار نگاهی به اینترنت اشیا در سطح کاربردی و توسعه ای

وبینار نگاهی به اینترنت اشیا در سطح کاربردی و توسعه ای

عنوان رویداد :

وبینار نگاهی به اینترنت اشیا در سطح کاربردی و توسعه ای

محل برگزاری :

تهران

تاریخ برگزاری :

چهارشنبه، 3 آذرماه 1400، ساعت 17

اطلاعات رویداد :

انجمن های علمی کامپیوتر ایران زمین با همکاری مرکز تحقیقات اینترنت اشیا برگزار می نمایند:

 وبینار نگاهی به اینترنت اشیا در سطح کاربردی و توسعه ای

سخنران:
 جناب آقای محمد قیصری

محورها:
✔️ هستی‌شناسی و زنجیره ارزش اینترنت اشیا
✔️ بررسی پروژه‌های اجرایی و اقدامات جهانی
✔️ اهمیت تدوین نقشه راه در توسعه اینترنت اشیا

حضور برای تمامی افراد آزاد و رایگان است.

لینک ثبت نام در رویداد:   B2n.ir/IOT2021