مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » خدمات ما » برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی

در صورت تمایل به دریافت خدمات در حوزه برگزاری دوره های آموزشی می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید.

"*" indicates required fields

Max. file size: 100 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.