همکار اداری (مسئول دفتر)

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا جهت توسعه کادر فنی خود از همکار اداری (مسئول دفتر) با مشخصات زیر دعوت به همکاری می کند .

همکار بخش تحقیق و توسعه

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا جهت توسعه کادر فنی خود از همکار بخش تحقیق و توسعه با مشخصات زیر دعوت به همکاری می کند .

برنامه نویس Front-End

شرکت هوشمند نگار اینترنت اشیا جهت توسعه کادر فنی خود از نیروی تمام وقت و حضوری در شهر تهران واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید