نظرسنجی شماره7

از نظر شما اولویت آموزش اینترنت اشیا در کشور، کدامیک از سطوح زیر است؟

 

اولویت آموزش اینترنت اشیا در کشور کدامیک از سطوح زیر است

 تحلیل ها:

 

نظر1:

از نظر بنده بر اساس نوع آموزش، اولویت ها میتواند متغیر باشد مثلا اگر آموزش در راستای ارتقا مهارت فنی جامعه و تربیت نیروی کار موثر باشد قطعا اولویت با آموزش در سطح دانش آموزی و دانشجویی است و اگر آموزش در راستای توانمندسازی کسب و کارها و بهبود شرایط صنایع باشد اولویت با آموزش در سطح مدیران ارشد، میانی و تکنسین های فنی است. اگر بخواهیم هر دو جنبه را در نظر بگیریم، آموزش باید در پایه ای ترین سطح انجام شود تا از دانش آموزان گرفته تا مدیران ارشد سازمان ها، بتوانند از ابتدای راه خود از این فناوری استفاده کنند.

فرامرز علیاری – مدیر منابع انسانی و علاقه مند به حوزه هوشمندسازی


نظر2:

اینترنت اشیا به دلیل میان رشته ای بودن نیازمند آموزش های متعددی است. یک متخصص اینترنت اشیا اول باید از لحاظ فنی این فناوری را به خوبی درک کرده باشد که با توجه به پتانسیل دانش آموزان امروزی و مهارت های برنامه نویسی و الکترونیکی آن ها بهتر از سنین پیش از دانشجویی صورت پذیرد. در دوران دانشجویی و پس از آن، یک متخصص اینترنت اشیا باید در حوزه مدیریت کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت اشیا آموزش ببیند تا بتواند از بعد تجاری بهترین راهکارهای فنی را پیشنهاد دهد.

رضا حمیدنژاد – مدرس دانشگاه


نظر3:

با توجه به اینکه مسئولین کشور و مدیران سازمان ها بیشتر مسئول اتخاذ تصمیمات در خصوص بکارگیری اینترنت اشیا در کشور و کسب و کار خود هستند پس باید در ابتدای امر، آموزش ها در سطوح عالی مدیریتی انجام شود تا آن ها بتوانند با توجه به اهمیت کاربردهای اینترنت اشیا در کشور و سازمان های خود تصمیم به آموزش سایر سطوح بگیرند و بر اساس آموزش های دیده شده سیاست های لازم را در پیش بگیرند.

مونا صادقی- کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری


نظر4:

به نظر من با توجه به اینکه اینترنت اشیا کاربردهای بسیار متنوعی دارد و در برخی موارد میتواند عموم جامعه را مستقیما با خود در ارتباط کند، باید ابتدا برای فرهنگ سازی، آموزش در سطح عمومی کشور انجام شود و در فازهای بعدی به صورت تخصصی و مهارتی به دانشجویان و مدیران ارشد آموزش داده شود.

ندا حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوری


نظر5:

آموزش در هر بخشی در صورتی اثربخش و موثر خواهد بود که از سطوح پایه و زمانی که ذهن افراد عاری از جهتگیری های مختلف است، شروع شود و اینترنت اشیا هم با توجه به پیچیدگی خود از این قاعده مستثنی نیست. اگر آموزش این فناوری از سطوح پایه شروع شود و تا زمان بلوغ فکری و شخصیتی افراد ادامه یابد، آموزش های انجام شده چندین برابر تاثیر خواهند داشت و افراد آموزش دیده به متخصصان واقعی تبدیل میشوند و صرفا فارغ التحصیلان تئوری نخواهند بود.

شهرام نویدی – کارشناس تحقیق و توسعه


نظر6:

با توجه به متفاوت بودن اینترنت اشیا نسبت به سایر حوزه ها، تدریس دانشگاهی در این حوزه به تنهایی مثمر ثمر نخواهد و آموزش ها باید در قالب کارگاه های آزاد (همانند آموزش شبکه در سال های گذشته که آموزش دانشگاهی با آموزش های آزاد متفاوت بود و برای نیروی کار بیشتر این نوع آموزش ها مناسب بود) نیز انجام شود.

آرش حبیبی – دانشجوی علوم کامپیوتر


 

 

فرم ارسال تحلیل

{rsform 52}