مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره ما » استراتژی های مرکز

استراتژی های مرکز

استراتژی های مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

 این مرکز با هدف توسعه و ترویج مفهوم “اینترنت اشیا” با همکاری و مشارکت محققان، متخصصان، دانش پژوهان و نیز سازمان ها و گروه های علمی کشور از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و نیز گفتگو در فضای علمی سایت، پایه گذاری گردیده است. تحقیق و پژوهش، مشاوره، توسعه برنامه های کاربردی و نهایتا بهره برداری از دستاوردهای علمی این مرکز در جهت رشد علمی و فناوری کشور، نقطه تعالی پدیدآورندگان آن است.

از این رو بخشی از استراتژی های این مرکز جهت دست یابی به اهداف مورد نظر به شرح زیر تدوین گردیده است:

– فراهم آوردن بسترهای علمی جهت اشتراک مطالب مرتبط با مفهوم اینترنت اشیا

– ایجاد مکانی برای برگزاری جلسات رو در رو و همچنین همکاری متخصصان، دانش پژوهان وعلاقه مندان به این حوزه

– سازماندهی جلسات، گردهمایی ها و سمینارهای تخصصی در ابعاد مختلف معماری اینترنت اشیا

– برگزاری همایش های علمی با نگاه تخصصی به موضوع، در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی

– برگزاری جلسات مشاوره ای برای علاقه مندان و دانشجویان سطوح مختلف تحصیلی

– ایجاد کمیته های تخصصی در شاخه های مختلف این حوزه

– تلاش در جهت رفع موانع پیاده  سازی عملیاتی  در کشور

– ترویج و اشتراک تجربیات و موفقیت های پژوهشی و عملی در راستای گسترش آن

– اطلاع رسانی رویدادهای مهم ملی، منطقه ای و بین المللی با موضوعات مرتبط