مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره ما » حامیان مرکز

حامیان مرکز

حامیان اینترنت اشیا
edare kol ict 300 300
park 300 300
setad 300 300
Iran 300 300
park ict 300 300
modiriat sanati 300 300
fanbazar 300 300
Emam Ali 300 300
sa iran 300 300
AVA 300 300
linkap 300 300
nopana 300 300
sematec 300 300
IEEE 300 300
Rayan 300 300
Anjoman 300 300
Shahr bank 300 300
JD QOM 300 300
Sandika 300 300
بوت کمپ اینترنت اشیا پارک علم و فناوری گلستان
Karmana 300 300
Hamrasta 300 300
yaegan 300 300
rahnegar 300 300
avalblock 300 300
I Chizha 300 300
civilika 300 300
ICT 300 300
zand 300 300
Avizhe 300 300
Shabakeh 300 300
Khabarsan 300 300

فرم حمایت

مرکز دانش بنیان اینترنت اشیا جهت رشد و بالندگی صنعت هوشمندسازی در کشور نیاز به حمایت سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی است.

از این رو در صورت تمایل به همکاری و حمایت از طرح ها و خدمات مرکز تحقیقات اینترنت اشیا می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید.