صفحه اصلی |     جستجوی پیشرفته  |     درباره ما  |     تماس با ما  |     راهنمای کاربران

پایان نامه و سمینار فارسی اینترنت اشیا

عنوان پایان نامه: ارائه مدلی بهینه برای ترکیب اینترنت اشیا و رایانش ابری
نویسنده: منیره واحدی
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-02-03
مقطع:

عنوان پایان نامه: چالشهای امنیتی در استفاده از تجهیزات IOT در شبکه های مبتنی بر IPV6 و ارائه ی راهکارهای امنیتی مناسب
نویسنده: مرضیه السادات محمودی
دانشگاه:
سال ارائه: 1394
مقطع:

عنوان پایان نامه: ارزیابی فاکتورهای اعتماد در تجارت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت اشیا
نویسنده: سید محمد خوب بین خوش نظر
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-03-12
مقطع:

عنوان پایان نامه: بررسي نقش استفاده از اينترنت اشيا در بهبود بهره وري لجستيك الكترونيك
نویسنده: ابوالفضل پهلوان حسيني
دانشگاه:
سال ارائه: 1388-06-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: ارائه راهکاری برای ارزیابی قابلیت اطمینان ارائه سرویس های M2M در بستر اینترنت اشیا
نویسنده: فائزه دادرس
دانشگاه:
سال ارائه: 1393-10-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: استقرار شبکه هاي حسگر در مزارع کشاورزي بر اساس پارامترهاي کیفی
نویسنده: عارقه مشایخی
دانشگاه:
سال ارائه: 2016-09-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: احراز اصالت در اينترنت اشيا با حفظ حريم خصوصی مكانی
نویسنده: فاطمه شبانی
دانشگاه:
سال ارائه: 2014-10-05
مقطع:

عنوان پایان نامه: معماری توزیع شده کنترلگر برای اینترنت اشیا مبتنی بر نرم افزار
نویسنده: میلاد نهالپروری
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-02-03
مقطع:

عنوان پایان نامه: طراحی وساخت کارت تبادل داده به منظور مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی
نویسنده: مرتضی سنخواستی
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-02-03
مقطع:

عنوان پایان نامه: کنترل دسترسی و اعتماد در اینترنت اشیا
نویسنده: میترا اسماعیلی
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-02-03
مقطع:

عنوان پایان نامه: تامین مقرون به صرفه نرم افزار و سرویس در شبکه های حسگر بیسیم مجازی با استفاده از محاسبات ابری
نویسنده: پژمان جیرود قربانی
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-06-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: طراحی برای محیط مجازی برای هدایت از راه دور ربات مبتنی بر وب
نویسنده: فرهاد رجایی نقش
دانشگاه:
سال ارائه: 1393-06-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: کنترل دسترسی و اعتماد در اینترنت اشیا
نویسنده: میترا اسماعیلی
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-11-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: یکپارچگی فناوری ها برای صنعت اینترنت اشیاء
نویسنده: صابر ایزدی
دانشگاه: علمی کاربردی
سال ارائه: 1396-02-01
مقطع: کارشناسی

عنوان پایان نامه: احراز اصالت در اينترنت اشيا با حفظ حريم خصوصی مكانی
نویسنده: فاطمه شبانی
دانشگاه:
سال ارائه: 1394/12/01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: ارزیابی فاکتورهای اعتماد در تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت اشیا
نویسنده: سید محمد خوب بین خوش نظر
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-02-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: معماری توزیع شده کنترلگر برای اینترنت اشیا مبتنی بر نرم افزار
نویسنده: میلاد نهال پروری
دانشگاه: شریف
سال ارائه: 1395-10-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: ارزیابی کاربرد فناوری اینترنتی از اشیا در مدیریت امنیت فیزیکی اتاق
نویسنده: مریم طاهر
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-07-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: پروتکل های ارتباطی درزیرساخت های شبکه ای اینترنت اشیاء
نویسنده: مصطفی حسینی
دانشگاه: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سال ارائه: 1396-03-02
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: ارائه روشی جدید در توازن بار پروتکل مسیریابی RPL در شبکه‌های کم توان و پر اتلاف
نویسنده: احمدرضا پرنیان
دانشگاه: دانشگاه صنعتی شیراز
سال ارائه: 2015-01-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: بهبود ادغام اطلاعات در اینترنت اشیا به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین
نویسنده: زهرا پاریزی نژاد
دانشگاه: شهید باهنر کرمان
سال ارائه: 2015-01-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: اراﺋﻪ اﻟﮕﻮیی ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روش ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺷﻴﺎء ﻣﺠﺎزی ﻣﺒتنی ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا
نویسنده: ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮي
دانشگاه: پیام نور
سال ارائه: 2013-01-24
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: ارائه راهکاری برای ارزیابی قابلیت اطمینان ارائه سرویس‌های M2M در بستر اینترنت اشیاء
نویسنده: فائزه دادرس
دانشگاه: پیام نور تهران- مرکز شمیرانات
سال ارائه: 2014-12-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي در اﺷﯿﺎء ﻣﺠﺎزي (ﻣﻮرد ﮐﺎوي :ﺑﻠﯿﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ‌های اتوبوشرانی بین شهری تهران)
نویسنده: وﺣﯿﺪ آﻗﺎﺳﯽ زاده ﺷﻌﺮﺑﺎف
دانشگاه: پیام نور- مرکز شمیرانات
سال ارائه: 2012-06-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ در ﺑﻬﺒﻮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻬﺮه وري ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ
نویسنده: اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻬﻠﻮان ﺣﺴﻴﻨﻲ
دانشگاه: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
سال ارائه: 2009-08-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: ارائه یک معماری سرویس گرا از اینترنتی از اشیاء به منظور کاربرد در سیستم مدیریت انبار
نویسنده: محمد قیصری
دانشگاه: دانشگاه پیام نور
سال ارائه: 1392-06-01
مقطع:

ارتباط با ما

راه­ های ارتباطی  :
ایمیل دبیرخانه: Office[at]IoTiran.com
ایمیل دبیر مرکز: Info[at]IoTiran.com
ارتباط تلگرامی:@iotrcadmin
تلفن: 77199154-021
فکس: 77274337-021

تفاهم نامه ها

Iran presidential 90 90  satba 90 90  modiriat sanati 90 90  zand 90 90  lorestan logo  yazd 90 90  shahr bank 90 90  AVA 90 90  civilica 90 90  Hamrasta 90 90 linkap white 300 300 TADBIR