مطالعه رشد سریع اینترنت اشیا در بازار جهانی سنسورها

سنسورهای اینترنت اشیا

  مطالعه رشد سریع اینترنت اشیا در بازار جهانی سنسورها بازار جهانی سنسور ها تولید 162.36 میلیارد دلار از طریق کنترل صنعتی ، شهر های هوشمند و به دست آوردن سهامی بالا از طریق همکاری با سلامت الکترونیکی تا سال 2019 تخمین زده است. مطابق با کمپانی frost&Sullivan در چشم انداز جهانی سنسور در سال […]

هیچ داده ای یافت نشد