تعاریف و مفاهیم اینترنت اشیا (IoT)

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا تعاریف و مفاهیم دسترسی سریع معرفی اینترنت اشیا تعاریف مختلف اینترنت اشیا ویژگی‌های اینترنت اشیا معرفی اینترنت اشیا (IoT)  مفهوم اینترنت اشیا به ارتباط مجموعه‌‎ای از اشیا، دستگاه‌‎ها، انسان‎‌ها، حیوانات و ماشین‌‎آلات اشاره دارد که در آن تمامی عناصر علاوه بر ارتباط با عناصر هم جنس خود، می‎‌توانند با دیگر عناصر […]