صفحه اصلی |     جستجوی پیشرفته  |     درباره ما  |     تماس با ما  |     راهنمای کاربران

 ارائه های اینترنت اشیا

عنوان: Data Science for Cyber Physical Systems-Internet of Things
موضوع:
سال انتشار: 2015-06-29
منبع:

عنوان: Internet of Things
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Emergent Forms in the Internet of Things
موضوع:
سال انتشار: 2012-06-01
منبع:

عنوان: Emergent Forms in the Internet of Things
موضوع:
سال انتشار: 2012-07-02
منبع:

عنوان: Distributed control in the “Internet of Things
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: INTERNET OF THINGS
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: درب هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: INTERNET OF THINGS-ENABLED SERVITIZATION FOR SMES
موضوع:
سال انتشار: 2015-05-26
منبع:

عنوان: Internet of Things Top Ten
موضوع:
سال انتشار: 2013-03-01
منبع:

عنوان: The Global Internet of Things
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Internet of Things Special Interest Group
موضوع:
سال انتشار: 2012-02-01
منبع:

عنوان: The Internet of Things Introduction and Issues
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: IoMT (Internet of Medical Things) or healthcare IoT
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Internet of Things Special Interest Group
موضوع:
سال انتشار: 2012-11-01
منبع:

عنوان: Be part of the sweeping convergence of technologies, markets, applications, and the Internet through the IEEE Future Directions Internet of Things (IoT) Initiative
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: (Business Challenges in the evolution of HOME AUTOMATION (IoT
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Security and Privacy for the Internet of Things - Not
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Big data analytics, internet of things, networked systems, and cyber security in energy systems
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: IEEE STANDARDS ASSOCIATION AND IOT
موضوع:
سال انتشار: 2014-07-23
منبع: IEEE-SA

عنوان: امنیت در اینترنت اشیا با داده ها آغاز می شود
موضوع:
سال انتشار:
منبع: Opte Project

عنوان: IoT security
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: اعتماد و امنیت انتها به انتها در معماری باز اینترنت اشیا
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Data Science for Cyber Physical Systems-Internet of Things
موضوع:
سال انتشار: 2015-08-29
منبع: Director and Senior Data Scientist/Data Journalist

عنوان: اینترنت اشیا
موضوع:
سال انتشار: 2015-07-01
منبع: Institute for Communication Systems Electronic Engineering Department University of Surrey

عنوان: security & dependability in complex & critical information sysems
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: اینترنت اشیا چیست؟
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: سیستم عامل های تلفن همراه و یکپارچه سازی آن ها با اینترنت اشیا
موضوع:
سال انتشار: 2014-06-13
منبع:

عنوان: Internet of Things and home automation
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Machine-TO-MACHINE or the INTERNET of THINGS
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Empowering Urban Innovation Through Convergence of IoT-Big data and Cloud
موضوع:
سال انتشار: 2015-10-09
منبع:

عنوان: Integrating Social Sensors in IoT applications for Smart Cities
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: 3 روش شکل دهی اینترنت اشیا در سال 2017
موضوع:
سال انتشار: 2017-05-01
منبع:

عنوان: Forum on Internet of Things: Empowering the New
موضوع:
سال انتشار: 2015-10-19
منبع: abdur.rahim@create-net.org

عنوان: اینترنت اشیا و اپلیکیشن های آن
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Lightweight security protocols for the IoT
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Building symbiotic ecosystems with the support of FIWARE community
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: توجه به امنیت در آموزش عالی
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Track3 :Energy Technologies
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Module code: EEEM048/COM3023
موضوع:
سال انتشار: 2015-09-01
منبع:

عنوان: ابر Azure IoT
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: یکپارچه‌سازی سنسورهای اجتماعی استفاده شده در برنامه‌های کاربرد اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: AD Hoc Ehealth Open Meeting
موضوع:
سال انتشار: 2015-11-20
منبع:

عنوان: Empowering the new urban agenda
موضوع:
سال انتشار: 2015-10-19
منبع:

عنوان: Integrating Social Sensors in IoT Applications for Smart Cities (English)
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Azure IoT (English)
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: Service Level Management for Smart City Ecosystems and Trusted IoT (English)
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: اینترنت اشیاء (فارسی)
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: (The Internet of Things Security Considerations for Higher Education (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: ITU-T Study Group 20: IoT and its Applications including smart Cities and Communities (English)
موضوع:
سال انتشار: 2016-10-25
منبع:

عنوان: The Start-up after incubation period Financial and managerial sustainability of incubators (English)
موضوع:
سال انتشار: 2013-06-21
منبع:

عنوان: اینترنت اشیاء و خانه خودکار (فارسی)
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: CASAGRAS and the Internet of Things
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: (Security Challenges in an Internet of Things (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: فناوری اینترنت اشیاء (فارسی)
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: (Energy Efficient Infrastructure Management in the IoT Era (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: (Data Privacy using IoTs in Smart Cities (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: (Internet of Things: a New Space for Innovation (English
موضوع:
سال انتشار: 2016-12-24
منبع:

عنوان: Events Processing and Device Interoperability in Smart Office IoT Application (English)
موضوع:
سال انتشار: 2016-12-24
منبع: CECIIS 2012

عنوان: (Information Technology and Supply Chain Management (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: (EEEM048- internet of things (English
موضوع:
سال انتشار: 2016-12-24
منبع:

عنوان: (Internet of Things Applications (English
موضوع:
سال انتشار: 2016-12-24
منبع: ETRI

عنوان: (Internet of Things and Security (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع: Cisco

عنوان: (Sensor Web Standards and the Internet of Things (English
موضوع:
سال انتشار: 2016-12-24
منبع:

عنوان: (This is Smart Analytics (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: (IoT Challenges, Approaches, and Outcomes in the Context of European Research Projects (English
موضوع:
سال انتشار: 2016-12-24
منبع: IVF- Taiwan ICT Workshop

عنوان: (Mobile Platforms & Integration with IoT Technologies (English
موضوع:
سال انتشار: 2016-12-24
منبع:

عنوان: (Virtualization Apps Simplify your IoT Development (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: (Some Perspectives on Cyber - Security & the Internet of Things (English
موضوع:
سال انتشار: 2016-11-18
منبع:

عنوان: (Internet of Things- a Standardization Perspective (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع: tata consultancy services

عنوان: (Innovative Application of IoT (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع:

عنوان: (Informix in the Cloud and Blue Mix (English
موضوع:
سال انتشار: 2016-12-24
منبع: us.ibm.com

عنوان: (Challenge and the Future Internet of Things (English
موضوع:
سال انتشار:
منبع: ec.europa.eu

ارتباط با ما

راه­ های ارتباطی  :
ایمیل دبیرخانه: Office[at]IoTiran.com
ایمیل دبیر مرکز: Info[at]IoTiran.com
ارتباط تلگرامی:@iotrcadmin
تلفن: 77199154-021
فکس: 77274337-021

تفاهم نامه ها

Iran presidential 90 90  satba 90 90  modiriat sanati 90 90  zand 90 90  lorestan logo  yazd 90 90  shahr bank 90 90  AVA 90 90  civilica 90 90  Hamrasta 90 90 linkap white 300 300 TADBIR