کتاب فارسی اینترنت اشیا

اینترنت اشیا،چالش هاومشکلات دنیای به هم متصل

۱۲,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

محصولات مرتبط

مجموعه کتاب های اینترنت اشیا
مجموعه کتاب های اینترنت اشیا

۲۵۵,۰۰۰ تومان

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا
استانداردها و چالش های اینترنت اشیا

۳۱,۵۰۰ تومان

ساختتن اینترنت اشیا
ساختن اینترنت اشیا

۴۹,۵۰۰ تومان

پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو
پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو
ناموجود