فروشگاه تجهیزات

برد توسعه ارتباطی ELIoT
برد توسعه ارتباطی ELIoT
فروش ویژه 10 درصد تخفیف

۷۰۲,۰۰۰ تومان

برد راه‌انداز ماژول SIM7000G
برد راه‌انداز ماژول SIM7000G
فروش ویژه 10 درصد تخفیف

۸۸۲,۰۰۰ تومان

کیت کایوت
کیت کایوت
فروش ویژه 12% تخفیف

۵۷۲,۰۰۰ تومان

پک سخت‌افزاری Starter
پک سخت‌افزاری Starter
فروش ویژه 10% تخفیف

۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان

پک سخت‌افزاری Developer
پک سخت‌افزاری Developer
فروش ویژه 5% تخفیف

۳,۶۵۷,۵۰۰ تومان

پک سخت‌افزاری Pro
پک سخت‌افزاری Pro
فروش ویژه 2% تخفیف

۸,۵۲۶,۰۰۰ تومان

پک نرم‌افزاری پایه
پک نرم‌افزاری پایه
رایگان

پک نرم‌افزاری پیشرفته
پک نرم‌افزاری پیشرفته

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پک نرم‌افزاری حرفه‌ای
پک نرم‌افزاری حرفه‌ای

۶۰۰,۰۰۰ تومان

برد توسعه ماژول MC60
برد توسعه ماژول MC60

دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401