فروشگاه تجهیزات

برد توسعه ماژول MC60
برد توسعه ماژول MC60

برد توسعه ارتباطی ELIoT
برد توسعه ارتباطی ELIoT
فروش ویژه 10 درصد تخفیف

۷۰۲,۰۰۰ تومان

برد راه‌انداز ماژول SIM7000G
برد راه‌انداز ماژول SIM7000G
فروش ویژه 10 درصد تخفیف

۸۸۲,۰۰۰ تومان

کیت کایوت
کیت کایوت
فروش ویژه 15% تخفیف

۵۵۲,۵۰۰ تومان

پک سخت‌افزاری Starter
پک سخت‌افزاری Starter
فروش ویژه 10% تخفیف

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

پک سخت‌افزاری Developer
پک سخت‌افزاری Developer
فروش ویژه 8% تخفیف

۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان

پک سخت‌افزاری Pro
پک سخت‌افزاری Pro
فروش ویژه 3% تخفیف

۸,۲۴۵,۰۰۰ تومان

پک نرم‌افزاری پایه
پک نرم‌افزاری پایه
رایگان

پک نرم‌افزاری پیشرفته
پک نرم‌افزاری پیشرفته

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پک نرم‌افزاری حرفه‌ای
پک نرم‌افزاری حرفه‌ای

۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400