مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

وب اشیا

سال انتشار :
1396
ناشر :
انتشارات آتی نگر
نویسندگان :
مهندس رامین مولاناپور، مهندس محمد قیصری، مهندس شقایق سعادت فخیم
توضیحات

کتاب ” وب اشیا” در دی ماه 1396 توسط محققین مرکز تحقیقات اینترنت اشیا، به چاپ رسید. کتاب حاضر، راهنمای فنی جامعی برای استفاده از فناوری های پیشگام وب برای ساخت اینترنت اشیاست.

 به دلیل جدید بودن اینترنت اشیا، هنوز هیچ پروتکل کاربرد جهانی وجود ندارد. خوشبختانه ، اینترنت اشیا می تواند از مزیت وب بهره ببرد و پروتکل های اینترنت اشیا می توانند برنامه های کاربردی را به هم متصل کنند و این موضوع را مدیون API های باز و جهانی هستند.

این کتاب گام به گام به شما می آموزد که چگونه از پروتکل های وب برای متصل کردن دستگاه های واقعی به وب استفاده کنید، از جمله وب های معنایی و اجتماعی. در این مسیر و در حین دنبال کردن دستورالعمل ها برای ساخت دستگاه های وب اشیا، مفاهیم حیاتی را کسب خواهید کرد. تا انتها، مهارت های عملی مورد نیاز برای پیاده سازی محصولات و خمات متصل به وب را خواهید داشت.

در این کتاب به بررسی پروتکل های اساسی و بنیادی اینترنت اشیا پرداخته و نحوه پیاده سازی آن در دستگاه های Raspberry Pi را آموزش می دهند. به منظور کاربردی کردن مطالعات انجام شده در این کتاب، تمامی کدهای مربوط به پیاده سازی پروتکل های داخل سی دی کتاب قرارداده شده است.

آنچه در این کتاب آمده است:

مقدمه ای بر دستگاه ها و پروتکل های اینترنت اشیا

پیاده سازی API های REST و Node.js در سیستم های تعبیه شده

یکپارچه سازی پروتکل هایی نظیر MQTT و CoAP برای وب اشیا

ساخت یک خانه هوشمند وب محور با HTTP و WebSocket

ایجاد برنامه های ترکیبی فیزیکی با EVRYTHNG ، Node-RED و IFTTT.

کتاب وب اشیا