مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای علمی اینترنت اشیا » چند رسانه ای » فیلم

صنعت هوشمند

<div id=”75781624362″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/ESpdX?data[rnddiv]=75781624362&data[responsive]=yes”></script></div>

دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401