مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

50+ IoT Use Cases

سال انتشار :
2020
ناشر :
IoT For All
نویسندگان :
توضیحات

🖋 محورهای کتاب:
بیش از 50 کاربرد اینترنت اشیا در صنعت، که شرکت ‎ها را به سمت تحول دیجیتال هدایت می‌‌‎کند.

50+ IoT Use Cases
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400