دکتر پیام برنقی

موسسه سیستم­های ارتباطی

دانشگاه سوروی انگلستان


دکتر پیام برنقی(Payam Barnaghi): او در حال مطالعه هوش ماشین در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک و عضو موسسه سیستم های ارتباطی (ICS) دانشگاه سوری است. او همچنین عضو کمکی مرکز فارغ التحصیلان در دانشگاه ایالتی رایت و یکی از اعضای ارشد IEEE و آکادمی آموزش عالی است. او در حال حاضر هماهنگ­ کننده و محقق اصلی پروژه FP7 CityPulse اتحادیه اروپا درخصوص شهرهای هوشمند و تجزیه و تحلیل داده­ ها در مقیاس بزرگ و سرپرست فنی بستر آزمایشی اینترنت اشیاء بیمه خدمات درمانی / نوآوری بریتانیا در پروژه بهداشت و درمان (TIHM) می­باشد. همچنین او سردبیر مجله اینترنت اشیا IEEE  و مجله Elsevier شبکه­ ها و ارتباطات  دیجیتالی (DCN) و عضو هیئت تحریریه Elsevier Heliyon است. او ویراستار مهمان در نسخه خاصی از سیستم های هوشمند IEEE در وب اشیاء، و نسخه خاصی از رایانش اینترنت IEEE بر روی رایانش فیزیکی-سایبر- اجتماعی بوده است. او عضو کمیته مشاور کنسرسیوم شبکه جهانی وب (W3C) و عضو گروه بازنگری کالج EPSRC (انجمن پژوهش علوم فیزیکی و مهندسی) است.