گرین‏تک

نام :

گرین‏تک

استان :

خراسان رضوی

تلفن :

05137638030

ایمیل :

 info@greentech.ir

سایت :

 www.greentech.ir

حوزه فعالیت

اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401